Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

KH mua phần mềm bất kỳ 1 năm Tặng phần mềm ZaloPro Và Tặng 6 phần mềm GSA

KH mua phần mềm bất kỳ 1 năm Tặng phần mềm ZaloPro Và Tặng 6 phần mềm GSA 👇 Bạn đã biết chưa? KH mua VFP Pro 1 năm(Giá 1tr5) hoặc Vĩnh viễn (Giá 5tr1) từ hôm nay. Tặng phần mềm ZaloPro Và Tặng 6 phần mềm GSA...

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Hướng dẫn cài đặt Zalo Pro

Hướng dẫn cài đặt Zalo Pro ZaloApp 2 yêu cầu có  Net Framework 4.5.2   Các file tải về: Bản cài đặt Leapdroid phiên bản 1.8.0:   Leapdroid Các file APK the...