Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

[Infographic] Tối ưu cấu trúc URL thân thiện và chuẩn SEO


[Infographic] Tối ưu cấu trúc URL thân thiện và chuẩn SEO

Cấu trúc URL của website sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến những nỗ lực SEO của bạn. Tuy nhiên, việc sử dụng cấu trúc URL thân thiện cho website sẽ giúp bạn có lợi thế hơn so với đối thủ của mình trên Google Search. Dưới đây là Infographic: Tối ưu cấu trúc URL thân thiện và chuẩn SEO được dịch từ SearchEngineland.com.
SEO-URL-Structure-1
* Chú thích:
Subdomain hay còn gọi là tên miền phụ
Subfolder còn gọi là thư mục con
Top Level Domain (TLD): tên miền cấp cao nhất (hay còn gọi là cấp 1)
Generic Top Level Domains (GTLDS): Tên miền cấp cao dùng chung.
Regional Top-Level Domains (RTLDS): tên miền cấp cao khu vực
Generic Country Code Top Level Domains (GCCTLDS): Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Nguồn: – Digital Viet World
http://www.phanmemdangtinaz.com/